Czytaj więcej...Zakończenie I półrocza nauki to czas licznych podsumowań, to również czas prezentacji najlepszych uczniów w szkole. W bieżącym roku szkolnym, z uwagi na panującą sytuację, to podsumowanie odbyło się w innej formie. 23 lutego Wicestarosta Rawicki, Pan Jakub Moryson wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody 10 uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym otrzymali stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. A są nimi: Daria Jankowska z klasy 2B i Joanna Bela z 2BP (Stypendium Prezesa Rady Ministrów), Weronika Ciesielska i Aleksandra Barańska z klasy 2B (Stypendium Starosty Rawickiego), Adam Świerzewski z klasy 3A , Alicja Owczarz z 2A -za rok szkolny 2019/2020, Artur Starzyński z klasy2CP i Julia Sierpowska z 3A - za I półrocze 2020/2021(Stypendium Dyrektora Szkoły) oraz Jakub Sławiński i Krzysztof Słocki z klasy 3D (Nagroda Starosty Rawickiego - Być Najlepszym). 

Czytaj więcej...19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej, święto państwowe, którego ustanowienie było „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Ustawę o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej 3 lutego 2020 roku podpisał Prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślają pomysłodawcy ustawy przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty, a odkrycia polskich badaczy nieraz wywierały duży wpływ na bieg dziejów całej ludzkości. Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców wymienić można choćby Mikołaja Kopernika, Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha. I Liceum Ogólnokształcące na co dzień dba o popularyzację nauki między innymi poprzez udział w ciekawych wydarzeniach edukacyjnych oraz wykładach popularnonaukowych dla młodzieży. W minionych latach uczniowie klas matematycznych mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej, a nawet Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Czas pandemii przyniósł inne okoliczności, ale też i możliwości, w których młodzież zdalnie mogła być odbiorcą ciekawych wydarzeń. 

Czytaj więcej...I edycja Turnieju dobiega końca. Już wkrótce finał. 

W ostatnim czasie, dzięki owocnej współpracy Dyrekcji z Radą Rodziców, szkoła wzbogaciła się o nową pomoc dydaktyczną w postaci detektora jakości powietrza.

Urządzenie to w sposób ciągły dokonuje pomiaru stężeń podstawowych czynników zanieczyszczenia powietrza takich jak pył zawieszony PM10 i PM2,5. Wielokolorowy wskaźnik zanieczyszczenia, jasny i wyraźny, pozwala na kontrolę warunków bez wyciągania telefonu czy uruchamiania komputera.

Dodatkowo podawana jest aktualna temperatura powietrza, jego wilgotność względna oraz ciśnienie atmosferyczne.

Dane online z adresu szkoły dostępne są na platformie cyfrowej www.air-fox.pl w celu wdrożenia ogólnokrajowego systemu pomiaru zanieczyszczeń. Analiza danych z detektorów jakości powietrza oraz aktualnie działających stacji GIOŚ (Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) pozwoli na lepszą ocenę aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze lub w konkretnych punktach pomiarowych.

Pedagog szkolny – Pani Joanna Bukowska

zaprasza na konsultacje i porady do szkolnego gabinetu pedagoga (I piętro).  


GODZINY PRACY:
Poniedziałek
10:00 - 14:30
Wtorek
10:00 - 14:30
Środa
10:00 - 14:30
Czwartek
10:00 - 14:30
Piątek
10:00 - 14:00

Kontaktować można się poprzez:

  • dziennik LIBRUS                                                                                                                                                            
  • tel. I LO: 65 546 44 82 wew.20
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ponadto można także skorzystać z pomocy

w PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W RAWICZU

  • Poradnia PP w Rawiczu, uL. Grota Roweckiego 9 e
  • tel. 65 6141854
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • www.poradniarawicz.pl

Przypominamy wszystkim  uczniom, rodzicom i nauczycielom o możliwości uzyskania wsparcia  specjalistów poradni w związku z przedłużającym się nauczaniem zdalnym spowodowanym trwającą pandemią COVID-19.

Wsparcie dotyczy każdej niepokojącej, kryzysowej sytuacji w domu, w szkole, w kontaktach z rówieśnikami, w szczególności związanej ze skutkami trwającej pandemii.

Istnieje możliwość zapraszania pracowników/specjalistów  poradni         w ramach platform edukacyjnych ( np. zoom lub inne)  na zebrania           z rodzicami, czy rady pedagogiczne.

Zapraszamy do  korzystania z poniedziałkowych telefonicznych dyżurów specjalistów, uzyskiwania porad, pomocy, odbywania konsultacji.

Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek, w godzinach

od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu poradni: 65 6141854.

W sytuacjach kryzysowych wsparcie  można również uzyskać od specjalistów w godzinach ich pracy w poradni.

 

I Liceum Ogólnokształcące od lat współpracuje z Biblioteką Publiczną. To właśnie dzięki temu nasi uczniowie mogli brać udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi czy wykładach pracowników naukowych UAM w Poznaniu. Często uczestniczyliśmy też w warsztatach literacko-językowych czy dziennikarskich. Pandemia zmieniła tylko formułę tej współpracy. Teraz możemy korzystać z wykładów online, przygotowanych przez pracowników naukowych UAM w Poznaniu z różnych dziedzin – z przedmiotów humanistycznych czy ścisłych. 

Czytaj więcej...Uwaga! To już dziś o 18:20 pierwszy mecz półfinałowy. Organizatorzy zapraszają. 

Czytaj więcej...

Pomimo przejścia na tryb pracy zdalnej w I LO w Rawiczu nie zrezygnowano z organizacji szóstej już edycji Szkolnej Ligi Historycznej - konkursu zapoczątkowanego w roku szkolnym 2015/2016 przez grupę uczniów z klasy humanistycznej na czele z Julią Mazur i Piotrem Tycą. Opracowano wówczas regulamin, który z niewielkimi korektami obowiązywał do obecnego roku szkolnego. Tegoroczni organizatorzy, a zeszłoroczni zwycięzcy, Adam Świerzewski, Emanuel Musioł i Przemysław Leciejewski postanowili przeprowadzić rywalizację za pomocą komunikatora Discord, co wymusiło dokonanie zmian w regulaminie, aby dostosować go do zdalnej formy rywalizacji. Okazało się, że nowa formuła sprawdza się w czasach pandemii doskonale, a uczniowie zainteresowani historią poprzez udział w SLH podnoszą poziom swojej wiedzy i umiejętności. Pierwszą część dotyczącą starożytności przeprowadzono jeszcze w szkole, dwie następne już w formie zdalnej. Na czele rywalizacji, w której uczestniczy 10 trzyosobowych drużyn jest reprezentacja klasy IIcp w składzie: Gracjan Jurga, Artur Starzyński i Mikołaj Sura.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do Olimpiady Historycznej, którą ze względu na pandemię, przeprowadzono w formie zdalnej. W etapie szkolnym startowali Adam Świerzewski, Gracjan Jurga i Artur Starzyński. Uczniowie napisali prace badawcze, a następnie za pomocą aplikacji Teams wzięli udział w części ustnej. Cała trójka zaprezentowała się bardzo dobrze i zakwalifikowała się do etapu okręgowego. Przeprowadzono go online na specjalnie przygotowanej platformie. Najlepszy wynik uzyskał Artur Starzyński, który przeszedł do części ustnej. Dobrze zaprezentowali się również Adam i Gracjan. 

W wyniku wyborów do SU, które odbyły się 28 stycznia br. zmienił się skład Samorządu Uczniowskiego w liceum. Aktualnie tworzą go dziewczyny: przewodniczącą szkoły została Marta Krzyżosiak, jej zastępczynią - Patrycja Wilkowska, funkcję skarbnika i sekretarza szkoły pełni Oliwia Andrzejewska, a Milena Misiek i Klaudia Spychalska uzupełniają skład SU. Dotychczasowy SU tworzyli w większości uczniowie klas maturalnych, którzy za kilka miesięcy opuszczą mury szkoły. Symboliczne przekazanie władzy nastąpi w późniejszym terminie. 

Czytaj więcej...Trwa I licealna edycja TURNIEJU COUNTER STRIKE'A. Znamy daty półfinałów.

Z okazji Jubileuszu  ukazały się dwie drukowane publikacje:

Jubileusz 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu
– publikacja jubileuszowa w cenie 35 zł

Księga Profesorów i Absolwentów  Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu 
- w cenie 15 zł

 Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Książki można zakupić w sekretariacie szkoły.

Możemy je również przesłać pocztą, należy wówczas wpłacić na konto Rady Rodziców  odpowiednią kwotę plus koszt przesyłki – 10 zł. W treści przelewu proszę podać Imię i Nazwisko oraz adres.

Nr konta Rady Rodziców

89 1090 1287 0000 0001 3470 0631Czytaj więcej...Miło nam poinformować, że I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu po raz kolejny otrzymało tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY w prestiżowym rankingu najlepszych liceów w Polsce, Perspektywy 2021. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach 25%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 30% oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 45%. Ranking uwzględnia szkoły, w których egzamin dojrzałości w czerwcu 2020 r. zdawało minimum 12 maturzystów ( w I LO w Rawiczu było ich 135) oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ponadto w rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Uzyskana wysoka ocena jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia i osiąganych sukcesów, jest dla nas powodem do radości i dumy, ale również zobowiązaniem do dalszej rzetelnej pracy, do dbałości o wszechstronny rozwój i potrzeby naszych uczniów. 

Podkategorie