W dniu 21 września 2021 r. uczniowie I LO realizowali program profilaktyczny „Uzależnienia behawioralne i uzależnienia od substancji psychoaktywnych”.

W auli szkoły odbyły się dwa spotkania uczniów i pedagoga szkolnego ze specjalistami z poradni MONAR w Lesznie – P. Agnieszką Okoniewską i P. Andrzejem Rogackim.

Czytaj więcej...

W dniu 17.09.2021 r. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu pan Arnold Ratajski, wraz z reprezentacją Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawicielami klas mundurowych, złożyli wiązanki pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, by uczcić pamięć ofiar agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Podczas uroczystości rocznicowych obecni byli również przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych wraz z delegacjami ze szkół. Data ta ma znaczenie symboliczne, gdyż właśnie w tym dniu, w roku 1939, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Czytaj więcej...

W ramach Rawickiego Jarmarku Historycznego w dniu 11.09.2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli I LO w Rawiczu im. Jarosława Dąbrowskiego: dyrektora  Arnolda Ratajskiego i wicedyrektora  Jacka Niemczynowskiego, z panią Anitą Włodarczyk - złotą medalistką w Tokio oraz absolwentką ILO. W spotkaniu  uczestniczyli także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:  Patrycja Wilkowska, Patrycja Lisiecka oraz Amon Ziemnicki. Dodatkowo społeczność liceum reprezentowali przedstawiciele klas mundurowych.

 

Czytaj więcej...

W sobotę 4 września 2021 r. na Rynku w Rawiczu odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania zorganizowana wspólnie przez Bibliotekę Publiczną w Rawiczu i I Liceum Ogólnokształcące. Szkolnym koordynatorem akcji z ramienia szkoły była pani Marlena Staśkiewicz. Nasi uczniowie razem z zaproszonym gościem aktorem Piotrem Głowackim czytali II akt dramatu Zapolskiej.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Czytaj więcej...

1 września 2021r. w obecności dyrekcji, zaproszonych gości,  grona pedagogicznego oraz przedstawicieli klas został zainaugurowany rok szkolny 2021/2022. Podczas uroczystej akademii Adam Sperzyński - Starosta Rawicki podziękował dotychczasowym zarządzającym: Łucji Derze -  Dyrektor oraz Wicedyrektorom Elżbiecie Jagodzińskiej i Jackowi Niemczynowskiemu, a także przywitał nowego dyrektora- Arnolda Ratajskiego, życząc mu wielu sukcesów.

W rekrutacji na kolejny rok szkolny wzięło udział 248 ósmoklasistów. Utworzono 6 oddziałów, przyjęto163 uczniów. Oto szczegółowa informacja :

- klasa matematyczno-fizyczna – 26 uczniów – 4 wolne miejsca

- klasa biologiczno-chemiczna – 30 uczniów – brak wolnych miejsc

- klasa humanistyczna i dziennikarsko-prawna – 30 uczniów  -  brak wolnych miejsc

- klasa matematyczna – 24 uczniów –  6 wolnych miejsc

- klasa językowa – 23 uczniów – 1  wolne miejsce

- klasa kadecka (mundurowa) – 30 uczniów – brak wolnych miejsc.

 

Szczegółowych informacji na temat wolnych miejsc udziela sekretariat szkoły, nr telefonu: 65 546 44 82.

Zespół redakcyjny I LO w Rawiczu

ZMIANY W PROGRAMIE "DOBRY START"

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

 Czytaj więcej...25 czerwca 2021r, w dniu zakończenia roku szkolnego, odbyła się wyjątkowa uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy i nadania szkolnej auli imienia „Ruchu Artystycznego Koniugacja”.

W ceremonii udział wzięli przedstawiciele Koniugacji - grupy artystycznej działającej od 1977 r. przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, wraz z jej założycielami – wieloletnim Profesorem Liceum Marianem Przybyłem i Panem Henrykiem Pawłowskim. Wśród zaproszonych gości był: Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, Adam Sperzyński – Starosta Rawicki, Jakub Moryson – Wicestarosta, członkowie Zarządu, dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców. 

Świadectwa maturalne będzie mozna odbierać 5 lipca 2021r. od godziny 12:00 w sali nr 4.

                                                                                                                          wicedyrktor szkoły

                                                                                                                          Elżbieta Jagodzińska

 

Czytaj więcej...25 czerwca w sali sportowej I LO odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, w 3 odsłonach. Pomimo panującej pandemii, przy tej okazji dokonano podsumowania wielu  osiągnięć i działań młodzieży i nauczycieli. 88 uczniów otrzymało promocję do kolejnej klasy z wyróżnieniem, 10 uczniów otrzymało dyplomy za 100% frekwencję, które wręczyli dyrektor szkoły Łucja Dera i wychowawcy klas. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali bony upominkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach. Wśród licealistów po gimnazjum najwyższą średnią ocen otrzymała Daria Jankowska z klasy 2B – 5,78, a po szkole podstawowej Julia Sobkowiak z klasy 1EP – 5,60. Daria i Julia są kandydatkami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości o 9:30 wziął udział także Starosta Rawicki - Adam Sperzyński. 

Czytaj więcej...

We wtorek, 8 czerwca 2021 roku w Hali OSIR, w Opalenicy rozegrany został Finał Wielkopolski w Koszykówce Dziewcząt XXII Licealiady. Zawody zostały rozegrane w reżimie sanitarnym bez udziału i dopingu publiczności. W finale udział wzięły cztery drużyny reprezentujące: Liceum Mistrzostwa Sportowego w Pile, Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, Zespół Szkół w Opalenicy i I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.

Zespól liceum pod wodzą Adama Staśkowiaka w składzie: Katarzyna Koźlik, Iga Gertchen, Wiktoria Pacholczyk, Maja Mazur, Michalina Mikołajska, Julia Pieprzyk, Wiktoria Toporowicz, Martita Ziętek, Kamila Banaszak, Marta Grabuś, Anna Grześkowiak, Marika Kozłowska i Zuzanna Gruda zdobył brązowy medal.

Dnia 02.06.2021r. w ILO im. J. Dąbrowskiego w Rawiczu odbył się szkolny Dzień Sportu, który został połączony z dniem integracji. Na boisku szkolnym zgromadziły się pierwsze i drugie klasy. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego, z opiekunem mgr Marzanną Niedźwiadek, zgodnie z kolejnością, prosili o wystąpienie poszczególne klasy. Przewodniczący danej klasy przedstawił podstawowe informacje dotyczące zespołu klasowego (kto jest wychowawcą, jaki profil, liczba uczniów). Został też rozdany słodki upominek dla każdego ucznia. 

2 czerwca 2021 roku zmarł Marian Dąbrowski – emerytowany Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Ostatnie pożegnanie Drogiemu Nauczycielowi i Wychowawcy oraz Koledze z pracy składa Społeczność Liceum. Marian Dąbrowski urodził się 20.01.1929 roku w Rogoźnie Wlkp. W czasie wojny – razem z rodziną – został wysiedlony do GG do Sokołowa Podlaskiego. Należał do tajnej organizacji „Miecz i Pług”. Po wojnie ukończył Liceum Pedagogiczne, a następnie Studium Historii oraz studiował prawo na Wydziale Prawa na UAM w Poznaniu. Pracę magisterską napisał nt. „Hitlerowski system więzienny w okresie okupacji w Polsce na przykładzie więzienia w Rawiczu.” Ukończył też Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoją przygodę z zawodem nauczyciela rozpoczął od Szkoły Powszechnej nr 1 w Rogoźnie (1948/49), następnie w Wojnowie (1949/50), potem w Jarocinie (1950/51). Od 1951 roku pracował w więzieniu w Rawiczu i w Poznaniu na stanowiskach kierowniczych i jako dyrektor Ośrodka Szkolenia Więźniów. Od 1964 roku związał się na stałe z Rawiczem, by od 1970 zacząć pracę nauczyciela w liceum. Właśnie w Liceum Ogólnokształcącym pracował długie lata – także będąc na emeryturze pod koniec lat 80. Marian Dąbrowski był także Harcmistrzem Polski Ludowej – czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Pracował także w Wydziale Gospodarki Wodnej jako kierownik czy w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawiczu jako inspektor szkolny. W czasie swej długoletniej pracy z uczniami był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. nagrodami: Ministra II° (1975), Kuratora (1981), Inspektora (1983), Kuratora Oświaty i Wychowania w Lesznie (1985). W roku 1979 otrzymał Srebrny Medal, a w 1985 - Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - przyznane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. A w 1982 – odznaczony został Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Otrzymane wyróżnienia potwierdzają zaangażowanie Mariana Dąbrowskiego w pracę z uczniami, których przygotowywał do wielu konkursów i olimpiad, np. do Turnieju Wiedzy Filozoficznej czy Konkursu Wiedzy Pożarniczej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. To w nich osiągał sukcesy razem ze swoimi uczniami jako nauczyciel wiedzy obywatelskiej i propedeutyki nauki o społeczeństwie.


Pozostanie w naszej pamięci.

Podkategorie