Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sale na wynajem - I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

NAJEM POMIESZCZEŃ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RAWICZU


Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 62/379/20 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO  z dnia 15 czerwca 2020  roku stawki za korzystanie z pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Rawiczu wynoszą:

  1. sala lekcyjna – 22,75 zł./godzina;
  2. sala komputerowa – 40,33 zł./godzina;
  3. aula – 40,33 zł./godzina;
  4. sala audiowizualna – 40,33 zł. zł./godzina;
  5. sala sportowa (duża) – 124,08 zł./godzina;
  6. sala sportowa (mała) – 62,04 zł./godzina.

Dla podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustala się następujące stawki:
  • stawkę ryczałtową 124,08 zł. miesięcznie za korzystanie z sali sportowej w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku;
  • stawkę ryczałtową 124,08 zł. miesięcznie za korzystanie z sali sportowej w soboty i niedziele.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


AULA

Obrazek


ObrazekSALA KOMPUTEROWA

Obrazek


ObrazekSALE LEKCYJNE

Obrazek


Obrazek


Obrazek


ObrazekSALA SPORTOWA

Obrazek


Obrazek


Obrazek