Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sale na wynajem - I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

NAJEM POMIESZCZEŃ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RAWICZU


Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 133/770/22 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO  z dnia 25 lutego 2022 roku stawki za korzystanie z pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Rawiczu wynoszą:

  1. sala lekcyjna – 34,32 zł./godzina;
  2. sala komputerowa – 57,20 zł./godzina;
  3. aula – 57,20 zł./godzina;
  4. sala audiowizualna – 57,20 zł. zł./godzina;
  5. sala sportowa (duża) – 228,80 zł./godzina;
  6. sala sportowa (mała) – 114,40 zł./godzina.

Dla podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustala się następujące stawki:
  • stawkę ryczałtową 228,80 zł. miesięcznie za korzystanie z sali sportowej w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku;
  • stawkę ryczałtową 228,80 zł. miesięcznie za korzystanie z sali sportowej w soboty i niedziele.
Powyższe stawki podlegają corocznej waloryzacji.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


AULA

Obrazek


ObrazekSALA KOMPUTEROWA

Obrazek


ObrazekSALE LEKCYJNE

Obrazek


Obrazek


Obrazek


ObrazekSALA SPORTOWA

Obrazek


Obrazek


Obrazek