Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 100-lecie - I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

100 LAT NASZEJ SZKOŁY

Obrazek

14 października w auli I LO w Rawiczu odbyły się wyjątkowe uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu oraz Dnia Edukacji Narodowej. Stanowiły one podsumowanie szeregu inicjatyw i działań tego niezwykłego jubileuszu. Towarzyszyły im 2 poczty sztandarowe, aktualny I LO w Rawiczu oraz historyczny – Państwowego Gimnazjum w Rawiczu, wypożyczony z Muzeum Ziemi Rawickiej. Uroczystości odbyły się  w warunkach reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ. 

O godzinie 9.30 wszyscy zebrani wzięli udział we mszy świętej w Kościele pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP, którą poprowadził ksiądz dr Łukasz Kędzierski, absolwent I LO w Rawiczu. W kazaniu skierowanym do obecnych przedstawił ważną rolę szkoły, nauczycieli i dyrektorów nią zarządzających na przestrzeni wieku jej funkcjonowania. Odwołał się także do własnych doświadczeń z okresu nauki w liceum, przywołując nazwiska niektórych nauczycieli, którzy byli jego mentorami.

Uczniowie, nauczyciele i absolwenci szkoły włączyli się w przebieg mszy św. służąc do mszy, niosąc  Dary Ołtarza, czytając Lekcję i śpiewając Psalmy. Ponadto  mszę uświetnił zespół muzyczny  składający się także z absolwentów, nauczycieli  i uczniów I LO.

Następnie zebrani udali się do auli szkoły, w której odbyło się uroczyste zebranie  Rady Pedagogicznej. Zainaugurowało je przemówienie Dyrektor szkoły Pani Łucji Dery, która podsumowała działania mające na celu upamiętnienie setnej rocznicy powstania szkoły, podkreśliła również ważną rolę dyrektora, nauczyciela, ucznia i rodzica. Następnie Pani Łucja Dera wręczyła nagrody Dyrektora i stypendia. W imieniu Rady Rodziców głos zabrał pan Maciej Świerzewski – przewodniczący Rady Rodziców, także absolwent rawickiego liceum. W swym wystąpieniu wspomniał czasy młodości szkolnej oraz zaznaczył, jak ważna jest rola nauczyciela w życiu młodego człowieka. Nie zabrakło też pięknych życzeń od Samorządu Uczniowskiego, które złożyła Martyna Jóska – przewodnicząca SU.

Ze względu na reżim sanitarny w obchodach udziału nie wzięli licznie zaproszeni goście, w tym Starosta Rawicki i Wielkopolski Kurator Oświaty, jednak w ich imieniu listy gratulacyjne odczytała wicedyrektor szkoły Pani Elżbieta Jagodzińska. Podczas uroczystości wręczono również nagrody  i dyplomy laureatom konkursu o „Historii Seminarium Nauczycielskiego i I LO w Rawiczu”. Następnie zwycięzcy konkursu złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkowymi tablicami.

By przybliżyć zebranym stuletni dorobek szkoły, zarówno kadry pedagogicznej, jak i absolwentów liceum, uczniowie klasy 3D o profilu dziennikarsko-prawnym, Jakub Sławiński oraz Krzysztof Słocki przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną zawierającą najważniejsze wydarzenia z historii I LO. Niestety panujące ograniczenia uniemożliwiły także planowany występ na żywo zespołu „Koniugacja”, dlatego zebrani obejrzeli teledyski grupy.

Na zakończenie obchodów jubileuszu nastąpiło podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną upamiętniającej profesorów, pracowników i uczniów szkoły.

Cytat:

„Z okazji Jubileuszu 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu członkowie Rady Pedagogicznej oddają hołd Profesorom i Absolwentom Państwowego Liceum i  Gimnazjum w Rawiczu, którzy zginęli w okresie wojny i okupacji,  oraz nauczycielom, uczniom i pracownikom,  którzy swoją pracą, nauką  i zaangażowaniem tworzyli historię szkoły.”


Więcej materiałów dotyczących 100-lecia  I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.