Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dokumenty szkolne - I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

DOKUMENTY SZKOLNE


Statut szkoły


Procedury bezpieczeństwa


Procedury bezpieczeństwa - wystąpienie epidemii


Program wychowawczo-profilaktyczny


Programy nauczania


Spis podręczników


Regulamin organizacji wycieczek szkolnych


ZFŚS


Regulamin sali sportowej


Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego