Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Biblioteka - I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

SZKOLNA BIBLIOTEKA


Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu od września 2000 roku zajmuje nowe przestrzenne pomieszczenia w „piwnicach” szkoły, ich wygląd sklepienia pełne łuków stwarzają niepowtarzalną atmosferę. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór z zakresu historii literatury, historii polski, powszechnej. Ponadto uzupełniamy nowościami wydawniczymi takie dyscypliny nauki jak: biologia, ekologia, fizyka, astronomia, chemia, matematyka.

Ogółem księgozbiór liczy około 15 000 woluminów. Od 1999 wzbogaciliśmy się o komputer z Internetem, drukarkę, i program MOL, który ułatwia prace, zwłaszcza poprzez bogate katalogi rzeczowe, alfabetyczne i szybkie wyszukiwanie literatury.

Ważnym miejscem w bibliotece szkolnej jest czytelnia, jej atmosferę tworzą w pewnym stopniu: aura zbiorów nie zawsze znanych czy wcześniej uczniom dostępnych, poczucie indywidualności w podmiotowym traktowaniu młodzieży i bezstresowość w relacji uczeń-bibliotekarz. Staram się rozwijać nie tylko zainteresowania czytelnicze, ale również uczę techniki poszukiwania źródeł informacji.
Obrazek


Poprzez funkcjonowanie czytelni istnieje możliwość bliskich kontaktów młodzieży i z młodzieżą. Duży wpływ na atmosferę biblioteki ma obowiązująca cisza, zwłaszcza w czytelni. Dzięki tym czynnikom uczniowie mogą znaleźć w bibliotece azyl prywatności, miejsce bezstresowego realizowania potrzeb intelektualnych, a także schronienie przed natłokiem i presją zbiorowości uczniowskiej, w poszukiwaniu spokoju, intymnego kontaktu z książką.

Staram się ich zainteresować również poezją i poezją śpiewaną prowadząc koło poetyckie Poeton, które aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i środowiskowych oraz tworząc programy poetyckie np. wieczory z poezją, Zaduszki poetyczne. Każdego dnia obserwuję, iż uczniowie w czasie tzw. „okienek” obierają za miejsce właśnie bibliotekę. Spotkania z absolwentami naszego liceum potwierdzają fakt, iż praca biblioteki, jej atmosfera wpływa na tworzenie się emocjonalnych związków uczniów ze szkołą, dając im poczucie, że są w bezpiecznym miejscu i mają status indywidualnego użytkownika zbiorów, a także spełniają rolę afiliacji. W rozmowach mówią, że biblioteka dla wielu jest najbardziej lubianym miejscem, elementem środowiska szkolnego.

Myślę, że w nowoczesnej szkole biblioteka i centrum multimedialne powinny być jednym z kluczowych miejsc. Dostępność do źródeł informacji jest bowiem istotnym warunkiem powodzenia transformacji systemu szkolnego i późniejszego funkcjonowania nowego modelu, wymuszającego aktualizację związaną z rozwojem nauki i technologii informacyjno-komunikacyjnej.


Wojciech Danielczyk
Bibliotekarz I LO