Czytaj więcej...

W sobotę 4 września 2021 r. na Rynku w Rawiczu odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania zorganizowana wspólnie przez Bibliotekę Publiczną w Rawiczu i I Liceum Ogólnokształcące. Szkolnym koordynatorem akcji z ramienia szkoły była pani Marlena Staśkiewicz. Nasi uczniowie razem z zaproszonym gościem aktorem Piotrem Głowackim czytali II akt dramatu Zapolskiej.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Czytaj więcej...

1 września 2021r. w obecności dyrekcji, zaproszonych gości,  grona pedagogicznego oraz przedstawicieli klas został zainaugurowany rok szkolny 2021/2022. Podczas uroczystej akademii Adam Sperzyński - Starosta Rawicki podziękował dotychczasowym zarządzającym: Łucji Derze -  Dyrektor oraz Wicedyrektorom Elżbiecie Jagodzińskiej i Jackowi Niemczynowskiemu, a także przywitał nowego dyrektora- Arnolda Ratajskiego, życząc mu wielu sukcesów.

W rekrutacji na kolejny rok szkolny wzięło udział 248 ósmoklasistów. Utworzono 6 oddziałów, przyjęto163 uczniów. Oto szczegółowa informacja :

- klasa matematyczno-fizyczna – 26 uczniów – 4 wolne miejsca

- klasa biologiczno-chemiczna – 30 uczniów – brak wolnych miejsc

- klasa humanistyczna i dziennikarsko-prawna – 30 uczniów  -  brak wolnych miejsc

- klasa matematyczna – 24 uczniów –  6 wolnych miejsc

- klasa językowa – 23 uczniów – 1  wolne miejsce

- klasa kadecka (mundurowa) – 30 uczniów – brak wolnych miejsc.

 

Szczegółowych informacji na temat wolnych miejsc udziela sekretariat szkoły, nr telefonu: 65 546 44 82.

Zespół redakcyjny I LO w Rawiczu

ZMIANY W PROGRAMIE "DOBRY START"

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

 Czytaj więcej...25 czerwca 2021r, w dniu zakończenia roku szkolnego, odbyła się wyjątkowa uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy i nadania szkolnej auli imienia „Ruchu Artystycznego Koniugacja”.

W ceremonii udział wzięli przedstawiciele Koniugacji - grupy artystycznej działającej od 1977 r. przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, wraz z jej założycielami – wieloletnim Profesorem Liceum Marianem Przybyłem i Panem Henrykiem Pawłowskim. Wśród zaproszonych gości był: Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, Adam Sperzyński – Starosta Rawicki, Jakub Moryson – Wicestarosta, członkowie Zarządu, dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców. 

Świadectwa maturalne będzie mozna odbierać 5 lipca 2021r. od godziny 12:00 w sali nr 4.

                                                                                                                          wicedyrktor szkoły

                                                                                                                          Elżbieta Jagodzińska

 

Czytaj więcej...25 czerwca w sali sportowej I LO odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, w 3 odsłonach. Pomimo panującej pandemii, przy tej okazji dokonano podsumowania wielu  osiągnięć i działań młodzieży i nauczycieli. 88 uczniów otrzymało promocję do kolejnej klasy z wyróżnieniem, 10 uczniów otrzymało dyplomy za 100% frekwencję, które wręczyli dyrektor szkoły Łucja Dera i wychowawcy klas. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali bony upominkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach. Wśród licealistów po gimnazjum najwyższą średnią ocen otrzymała Daria Jankowska z klasy 2B – 5,78, a po szkole podstawowej Julia Sobkowiak z klasy 1EP – 5,60. Daria i Julia są kandydatkami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości o 9:30 wziął udział także Starosta Rawicki - Adam Sperzyński. 

Czytaj więcej...

We wtorek, 8 czerwca 2021 roku w Hali OSIR, w Opalenicy rozegrany został Finał Wielkopolski w Koszykówce Dziewcząt XXII Licealiady. Zawody zostały rozegrane w reżimie sanitarnym bez udziału i dopingu publiczności. W finale udział wzięły cztery drużyny reprezentujące: Liceum Mistrzostwa Sportowego w Pile, Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, Zespół Szkół w Opalenicy i I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.

Zespól liceum pod wodzą Adama Staśkowiaka w składzie: Katarzyna Koźlik, Iga Gertchen, Wiktoria Pacholczyk, Maja Mazur, Michalina Mikołajska, Julia Pieprzyk, Wiktoria Toporowicz, Martita Ziętek, Kamila Banaszak, Marta Grabuś, Anna Grześkowiak, Marika Kozłowska i Zuzanna Gruda zdobył brązowy medal.

Dnia 02.06.2021r. w ILO im. J. Dąbrowskiego w Rawiczu odbył się szkolny Dzień Sportu, który został połączony z dniem integracji. Na boisku szkolnym zgromadziły się pierwsze i drugie klasy. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego, z opiekunem mgr Marzanną Niedźwiadek, zgodnie z kolejnością, prosili o wystąpienie poszczególne klasy. Przewodniczący danej klasy przedstawił podstawowe informacje dotyczące zespołu klasowego (kto jest wychowawcą, jaki profil, liczba uczniów). Został też rozdany słodki upominek dla każdego ucznia. 

2 czerwca 2021 roku zmarł Marian Dąbrowski – emerytowany Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Ostatnie pożegnanie Drogiemu Nauczycielowi i Wychowawcy oraz Koledze z pracy składa Społeczność Liceum. Marian Dąbrowski urodził się 20.01.1929 roku w Rogoźnie Wlkp. W czasie wojny – razem z rodziną – został wysiedlony do GG do Sokołowa Podlaskiego. Należał do tajnej organizacji „Miecz i Pług”. Po wojnie ukończył Liceum Pedagogiczne, a następnie Studium Historii oraz studiował prawo na Wydziale Prawa na UAM w Poznaniu. Pracę magisterską napisał nt. „Hitlerowski system więzienny w okresie okupacji w Polsce na przykładzie więzienia w Rawiczu.” Ukończył też Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoją przygodę z zawodem nauczyciela rozpoczął od Szkoły Powszechnej nr 1 w Rogoźnie (1948/49), następnie w Wojnowie (1949/50), potem w Jarocinie (1950/51). Od 1951 roku pracował w więzieniu w Rawiczu i w Poznaniu na stanowiskach kierowniczych i jako dyrektor Ośrodka Szkolenia Więźniów. Od 1964 roku związał się na stałe z Rawiczem, by od 1970 zacząć pracę nauczyciela w liceum. Właśnie w Liceum Ogólnokształcącym pracował długie lata – także będąc na emeryturze pod koniec lat 80. Marian Dąbrowski był także Harcmistrzem Polski Ludowej – czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Pracował także w Wydziale Gospodarki Wodnej jako kierownik czy w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawiczu jako inspektor szkolny. W czasie swej długoletniej pracy z uczniami był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. nagrodami: Ministra II° (1975), Kuratora (1981), Inspektora (1983), Kuratora Oświaty i Wychowania w Lesznie (1985). W roku 1979 otrzymał Srebrny Medal, a w 1985 - Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - przyznane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. A w 1982 – odznaczony został Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Otrzymane wyróżnienia potwierdzają zaangażowanie Mariana Dąbrowskiego w pracę z uczniami, których przygotowywał do wielu konkursów i olimpiad, np. do Turnieju Wiedzy Filozoficznej czy Konkursu Wiedzy Pożarniczej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. To w nich osiągał sukcesy razem ze swoimi uczniami jako nauczyciel wiedzy obywatelskiej i propedeutyki nauki o społeczeństwie.


Pozostanie w naszej pamięci.

Dyrektor I LO w Rawiczu informuje, że 4 czerwca 2021 r. szkoła bedzie nieczynna.

Czytaj więcej...21 maja licealiści włączyli się w obchody Powiatowego Dnia Kadeta. Klasy mundurowe wraz ze swymi wychowawcami oraz dyrekcją szkoły wzięły udział w uroczystościach przy Szpitalu Powiatowym (w okresie międzywojennym mieścił się tam główny budynek dydaktyczny Rawickiego Korpusu Kadetów) oraz przy Pomniku Żołnierza Polskiego. Wicestarosta, Pan Jakub Moryson , powitał kadetów i przedstawił historię Rawickiego Korpusu Kadetów, podkreślając ich rolę.  Po złożeniu wiązanek kwiatów przez poszczególne delegacje pod tablicą pamiątkową, powiatowe i gminne władze samorządowe, przedstawiciele organizacji  pozarządowych, Dyrektorzy Muzeum Ziemi Rawickiej oraz naszej szkoły, w asyście kadetów I i II klas I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, przemaszerowali ulicą Kadecką i Plantami  pod Pomnik Żołnierza Polskiego. Tam, przy cokole poświęconym zmarłym wychowankom Rawickiego Korpusu Kadetów oddano hołd pamięci oraz złożono wiązanki kwiatów.

Czytaj więcej...W dniu 13 maja 2021 roku na lekcji biologii w klasie 1BP i 1EP miało miejsce spotkanie online z wykładowcą Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pan Wojciech Łopusiewicz jest kierownikiem pracowni wysiłku fizycznego w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii UM i poprowadził dla naszych uczniów zajęcia dotyczące przemian metabolicznych, które zachodzą w naszym organizmie podczas różnego rodzaju wysiłku fizycznego (zarówno krótkotrwałego jak i długotrwałego). Dzięki temu uczniowie mogli poznać praktyczne zastosowanie wiedzy, którą zdobyli na lekcjach biologii w klasie I.

Adrianna Nowicka- Czudak – nauczycielka biologii

Podkategorie