Wśród zebranych obecni byli: Pan Adam Sperzyński - Starosta Powiatu Rawickiego, Pan Roman Sidor - Przewodniczący Powiatu, Pani Ewa Sibiga - Przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrekcja szkoły, Grono Pedagogiczne i uczniowie szkoły. Część oficjalna rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora szkoły, Pana Arnolda Ratajskiego. Następnie głos zabrali: Pan Adam Sperzyński i Pan Roman Sidor. Po uroczystym rozdaniu świadectw z wyróżnieniem, dyplomów za osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki i sportowych, Pan Dyrektor jeszcze raz pogratulował wyróżnionym uczniom. Po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna, w której wzięły udział uczennice naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor podziękował jej organizatorom i życzył wszystkim udanych wakacji. Następnie uczniowie oraz ich wychowawcy udali się na spotkania w klasach.