Wśród zebranych znaleźli się zaproszeni goście: Pan Jakub Moryson - Wicestarosta Powiatu Rawickiego, Pani Kapitan Kamila Staśkiewicz z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lesznie, Pan Podporucznik Michał Rozwalka z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego Garnizon Leszno, Pani  Ewa Sybiga - przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców, Pan Mariusz  Matysiak - zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców, jak również Dyrektor szkoły Pan Arnold Ratajski, wicedyrektor Pan Jacek Niemczynowski, grono pedagogiczne oraz świętująca uwieńczenie ciężkiej pracy wyróżniona młodzież klas I-III.  W tym roku szkolnym 54 uczniów otrzymało świadectwa z „czerwonym paskiem”, które odebrali z rąk wychowawców i Dyrektora szkoły. Podobnie, jak w poprzednich latach, dzięki wsparciu Rady Rodziców nagrodzeni uczniowie oprócz dokumentu otrzymali także nagrody w postaci voucherów. Doceniono również uczniów ze 100% frekwencją, dyplomy otrzymali: Adam Żegleń z klasy IA, Julia Paluszkiewicz z klasy IB2, Weronika Zielińska z klasy 1C, Alicja Samól z klasy 1K,  Magdalena Kowalska 1K, Anastazja Skotarek 2K, Kacper Till 2K, Martyna Pokładek 2A, Aleksandra Jankowiak 3AP,  Paulina Wąsik 3BP. 

Tradycją ILO w Rawiczu staje się już przyznawanie stypendium Rady Rodziców, dla uczniów z najwyższą średnią  ocen w szkole. W tym roku otrzymali je: z klas pierwszych - Aleksander Biernat (średnia 5,40), z klas drugich - Marcin Bijoch (średnia 5,79), z klas trzecich – Hanna Ratajczak (średnia 5,86). Ogłoszono także wyniki Ligi Klas, które przedstawiła Pani Iwona Guzikowska.  

Następnie przedstawicielka WCR w Lesznie wręczyła nagrody dla najlepszych uczniów klas pierwszej i drugiej OPW, wyróżnieni zostali: 1K - Alicja Samol, Magdalena Kowalska, Martyna Wojciechowska, klasa 2K - Grzegorz Stanisławski, Jakub Gałka, Anastazja Skotarek.

Po części oficjalnej, nastąpiła część artystyczna w postaci kolażu wokalno-muzycznego, którą wraz z uczniami przygotował ksiądz Adrian Paczkowski oraz wychowawcy klas pierwszych.

Finalnym punktem programu były życzenia zdrowych i bezpiecznych wakacji, złożone przez Dyrekcję szkoły.

Do zobaczenia we wrześniu!