Warsztaty prowadzili studenci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Nasi uczniowie z klas: IA, 2A, 2C, 2E oraz 2D mieli możliwość, podczas 5 godzinnych zajęć, zapoznać się z problematyką tworzenia projektów społecznych. Była to również wspaniała okazja do integracji, poznania swoich kolegów i koleżanek oraz zaprezentowania własnych przemyśleń i podzielenia się swoim zdaniem, opiniami z innymi.  

Przygotowanie projektu metodami FIES i SMARTER były tematem 2 spotkania, natomiast praca nad wybranym przykładowym projektem miała miejsce podczas ostatniego dnia warsztatów. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu mogli sprawdzić w praktyce sposób pracy nad projektem społecznym przy pomocy modelu biznesowego Business Model Canvas, sprawdzali mocne i słabe strony w analizie SWOT.  

Uczniowie podchodzili z zapałem, aktywnością, pomysłowością i kreatywnością do realizacji zadań stawianych przed nimi przez prowadzących. Wspólna praca sprzyjała integracji uczestników.  

Być może młodzi adepci biznesu będą mogli mieć okazję zaprezentowania swojego projektu władzom samorządowym.

 

Opracował

Dariusz Flasza