Dnia 06.02.2024 roku po raz kolejny zorganizowano Akcję Krwiodawstwa w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. Zgłosiło się aż 42 potencjalnych dawców. Od 31 osób pobrano krew. Wśród osób, które odpowiedziały na apel i wyraziło chęć, aby podzielić się tym cennym darem życia, było 23 uczniów, a 11 z nich oddało krew. Do akcji przyłączyli się także nauczyciele i pracownicy szkoły oraz członkowie rodzin uczniów. Wspólnie udało się zebrać 13,95 litrów krwi.

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej Akcji Krwiodawstwa. Cieszymy się, że wśród dorosłych uczniów I LO jest wielu, którzy potrafią podjąć dojrzałe decyzje i odpowiedzialnie oddać krew, która ratuje zdrowie i życie innych. Doceniamy również, że uczniowie zachęcili swoich znajomych i bliskich do włączenia się do tej akcji.  

Za ten piękny humanitarny dar, dowód wysokiego zaangażowania społecznego i poczucia silnej więzi międzyludzkiej Wszystkim Krwiodawcom bardzo dziękujemy.

 

D. Żyto

D. Żurkowska