Jak co roku, w akademii wzięli udział zaproszeni goście, dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne. Na początku głos zabrał Dyrektor szkoły, wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego nauczyciela Pana Radosława Grobelskiego. Następnie Pan Arnold Ratajski przedstawił klasy pierwsze wraz z Wychowawcami. Witając zebranych życzył wszystkim owocnego i pełnego sukcesów roku szkolnego. Podobne życzenia zostały złożone również przez Pana Romana Sidora - Przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego. Obecny był również Pan Roman Krajniak - szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lesznie. Poinformował zebranych o tym, iż społeczność I Liceum Ogólnokształcącego została wytypowana do kolejnej edycji akcji sygnowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej - “Kalendarz z Mundurem”, której celem jest upowszechnianie wiedzy o dziejach Polski oraz historii Wojska Polskiego. Po wysłuchaniu  prelegentów zebrani udali się do sal lekcyjnych.