Jest to nasza lokalna strefa, działająca w rawickiej Multibibliotece, w ramach ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, powstała dzięki współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zadaniem SOWY jest popularyzowanie idei: nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury. Zgromadzone w strefie eksponaty pomagają rozbudzać ciekawość, kreatywność i dają poczucie sprawczości. Wszyscy zgodnie ocenili, że był to miło spędzony czas. Nauce i doświadczeniom towarzyszyła świetna zabawa, a przy okazji była też możliwość poznania szerokiej oferty nowo otwartej multibiblioteki.  

 

Monika Waloszek-Gąsior

Nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 2ap