Stanowiło ono część składową obchodów 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystego otwarcia, w postaci symbolicznego przecięcia wstęgi, dokonali: 

  • Poseł, sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą - Pan Jan Dziedziczak, 
  • Wielkopolski Wicekurator Oświaty - Pan Zbigniew Talaga,  
  • Starosta Rawicki - Pan Adam Sperzyński,
  • Wicestarosta Rawicki - Pan Jakub Moryson,
  • Pan Roman Sidor Przewodniczący Rady Powiatu,
  • Pan Arnold Ratajski dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, w uroczystościach brała również udział klasa 1 OPW. 

Powiat Rawicki uzyskał na ten cel dofinansowanie w ramach konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej, koszt całego przedsięwzięcia wynosi:  177.897,32  złotych.   

Nowa wirtualna strzelnica wraz z wyposażeniem umożliwia prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, które mają służyć rozwijaniu postaw proobronnych u młodych ludzi.   

Wirtualna strzelnica działa w systemie szkolno-treningowym „Pojedynek”.  To kompletny, multimedialny system treningowy funkcjonujący w wirtualnej rzeczywistości na bazie systemów wojskowych, dostosowany jednak do potrzeb użytkownika cywilnego. Strzelnica laserowa nie podlega obrotowi koncesyjnemu i przeznaczona jest dla osób powyżej 15 roku życia. W I Liceum Ogólnokształcącym będą z niej korzystać, przede wszystkim, uczniowie klas o profilu mundurowym, stanowi ona bowiem ważny element kształcenia przyszłych pracowników służb mundurowych.