Na te oraz inne pytanie odpowiadała sędzina Sądu Rejonowego w Rawiczu pani Aleksandra Dubiał na spotkaniu z uczniami klas 2 i 3 profilu dziennikarsko prawnego.

Młodzież miała okazję dowiedzieć się, jak przebiega ścieżka edukacyjno-zawodowa prawnika. Pani sędzina zapoznała uczniów z przebiegiem studiów prawniczych oraz możliwościami, jakie daje zawód prawnika. Pani Dubiał nie ukrywała, że prawo jest kierunkiem trudnym i wymagającym, niemniej zaakcentowała wyraźnie, że jest to zawód dający wiele możliwości rozwoju i awansu, a przede wszystkim przynoszący ogromną satysfakcję zawodową.  

Spotkanie rozbudziło ciekawość młodzieży, która wkrótce stanie przed wyborem kierunku studiów. Nie na wszystkie pytania udało się pani sędzinie odpowiedzieć, dlatego też wyczekujemy kolejnego spotkania, które będzie miało formę warsztatów.  

Ewa Kalisz

nauczyciel WOS, historii i języka angielskiego