Poprzedziło ją spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli na boisku szkolnym, podczas którego, kontynuując akcję zapoczątkowaną w1918 r. “Szkoła do Hymnu”, odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Wiersze i utwory muzyczne zaprezentowane na akademii związane były tematycznie nie tylko z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku, ale odnosiły się także do szeroko rozumianej wolności i umiłowania Ojczyzny. Młodzież uczestnicząca w uroczystości w skupieniu wysłuchała wystąpienia swoich koleżanek i kolegów, a na koniec obejrzała okolicznościową prezentację multimedialną.

 

Iwona Guzikowska