Uczniowie naszego liceum aktywnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem sprzętu przeznaczonego do badania powietrza. Zestawy zostały zakupione w ramach projektu mającego na celu wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa. Nasza szkoła została wyposażona m.in. w przenośne zestawy do badania powietrza, w których skład wchodzą higrometry, deszczomierze, paski do oznaczania ozonu w powietrzu, barometry i mierniki środowiskowe. Wyniki uzyskane podczas pomiarów dadzą obraz jakości powietrza w naszej okolicy.

 

      Zespół przedmiotów przyrodniczych