Uczniowie mogli zapoznać się ze zjawiskiem manipulacji i perswazji w przekazie medialnym. Dowiedzieli się, czym jest pojęcie bańki informacyjnej a także mogli podyskutować o zjawisku fake newsów. Zajęcia miały za zadanie przygotować ich uczestników do krytycznego odbioru informacji we współczesnych mediach .

Dodatkowo uczniowie klas czwartych mieli okazję uczestniczyć w badaniach, które miały na celu weryfikację poziomu kompetencji w obszarze krytycznej analizy mediów wśród maturzystów.

Badanie składało się z dwóch etapów:

1. Wypełnienie arkusza ankietowego zawierającego podstawowe dane dotyczące częstotliwości oraz sposobu korzystania z mediów oraz arkusza samooceny kompetencji medialnych.

2. Rozwiązanie quizu weryfikującego poziom kompetencji medialnych.

Renata Skowronek

nauczyciel historii, j. polskiego i WOS-u