Wykład dotyczył podstawowych zagadnień mechaniki kwantowej powiązanych tematycznie z tegoroczną Nagrodą Nobla z fizyki, którą otrzymało trzech naukowców (John Clauser, Alain Aspect i Anton Zeilinger) zajmujących się badaniami nad stanem splątanym - stanem kwantowym, w którym dwie cząsteczki zachowują się, jakby stanowiły całość, nawet jeśli są rozdzielone. Co było zaskakujące? To jak wiele zagadnień fizyki kwantowej da się wyjaśnić za pomocą kostek do gry.

Prelekcja jest inauguracją cyklicznych spotkań z ludźmi nauki, regionalistami, pasjonatami różnych dziedzin, które będą odbywały się w uczniami klas o różnych profilach. Wkrótce kolejne spotkanie. Tym razem dla klas o profilu humanistycznym i dziennikarsko-prawnym.