Konkurs został ogłoszony w czerwcu - przed wakacjami. Każdy z uczestników mógł oddać trzy zdjęcia zgodne z hasłem przewodnim. Rozwiązanie konkursu nastąpiło w październiku

Pierwsze miejsce zdobyła praca Kacpra Murawy z klasy III Bp zatytułowana „Droga w nieznane”, miejsce drugie fotografia Barbary Dolaty z klasy III Ep. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Zwycięzcom gratulujemy!

Zespół przedmiotów przyrodniczych