Zespoły uczniowskie przy pomocy aplikacji MS TEAMS – zdalnie debatowały nt. budżetu obywatelskiego. Nasza drużyna wylosowała stronę opozycji i argumentowała przeciw tezie bronionej przez uczniów z II LO w Lesznie (teza eliminacyjna debat: Budżet obywatelski (partycypacyjny) stanowi skuteczne narzędzie partycypacji mieszkańców w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce). 
Konkurs Liga Debat Oksfordzkich Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie jest organizowany przez CDN w Lesznie, pod patronatem m.in. Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego.