W dniach 4-11 września grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, z nauczycielami panią Katarzyną Szurek-Mika oraz panią Danutą Żurkowską, wzięła udział w projekcie, którego koordynatorem była szkoła  St.Ursula-Gymnasium w partnerskim mieście Attendorn. Głównym celem wyjazdu do Niemiec było uczestnictwo naszej szkoły w programie Erasmus+ pt. “Experiencing intercultural awareness in Europe – a town in the heart of Germany turns 800 under the Erasmus+ programme” i zajęciach w ramach zorganizowanego tygodnia międzynarodowego, podnoszenie kompetencji językowych oraz rozwój międzykulturowy. Wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym z Rawicza, w projekcie uczestniczyły szkoły z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii i Litwy. Naszą szkołę reprezentowała grupa siedmiu uczniów, którzy oprócz  rozwijania swoich kompetencji językowych, wzięli udział w wielu ciekawych zajęciach takich jak warsztaty i panele dyskusyjne na temat świadomości kulturowej, szeroko rozumianej tolerancji, szacunku, demokracji czy też integracji międzykulturowej. Jednym z głównych punktów programu była konferencja z burmistrzem miasta Attendorn, podczas której uczniowie zadawali pytania m.in. dotyczące współpracy naszego miasta Rawicz i Attendorn. Kolejne punkty programu naszego pobytu w Niemczech to między innymi wycieczka do Kolonii oraz Bonn, gdzie uczniowie zwiedzili  siedzibę ONZ i Muzeum Historii Niemiec. Spotkania w tak międzynarodowym gronie dostarczyły naszym uczniom niezapomnianych przeżyć, pozwoliły na nawiązanie wielu ciekawych przyjaźni i umożliwiły wykorzystanie w praktyce  umiejętności językowych. Z niecierpliwością czekamy już na kolejne projekty z udziałem szkół z innych krajów smiley