Procedury wydania duplikatu legitymacji uczniowskiej i duplikatu świadectwa oraz pobieranie opłat za te czynności
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010, Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)

Opis procedury:
W celu otrzymania duplikatu legitymacji szkolnej należy:

1. Złożyć podanie o ww. dokument zawierające:

  • dane osoby występującej o duplikat (nazwisko, imię, adres zamieszkania),
  • klasa do której uczęszcza,
  • datę urodzenia,
  • podanie powodu wydania duplikatu.

2. Dołączyć opisane zdjęcie (nazwisko i imię).

3. Dołączyć kserokopia dowodu wpłaty.

W celu otrzymania duplikatu świadectwa należy:
1. Złożyć podanie o ww. dokument zawierające (wg sytuacji):
- dane osoby występującej o duplikat

(nazwisko i imię, nazwisko panieńskie - pod którym realizowano naukę, adres zamieszkania, telefon kontaktowy)
- klasa do której uczęszcza/uczęszczała,
- kto jest/był wychowawcą,
- podanie powodu wydania duplikatu.


2. Kserokopia dowodu wpłaty.
Termin załatwienia sprawy: do 20 dni roboczych
Miejsce: Sekretariat szkoły - I piętro.
Telefon: (65) 546 44 82
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Opłaty: Opłata wniesiona na konto szkoły w wysokości:

  • 9 zł. (dziewięć złotych) za duplikat legitymacji szkolnej,
  • 26 zł. (dwadzieścia sześć złotych) za duplikat świadectwa.

Numer konta szkoły: 07 1020 3121 0000 6602 0004 8009