b 800 600 0 00 images UNESCONasza szkoła należy do grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury), jest jedną z wyspecjalizowanych agend ONZ. Podstawowe zagadnienia, wokół których koncentruje się działalność Szkół Stowarzyszonych UNESCO to: prawa człowieka, demokracja, tolerancja, rozwiązywanie konfliktów bez używania przemocy, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz różnorodności kulturowej, solidarność z ofiarami przemocy, katastrof naturalnych i społecznych. Uczniowie Szkół Stowarzyszonych tworzą i realizują, wspólnie z nauczycielami własne projekty, a także uczestniczą w wiodących programach i szkoleniach organizowanych przez UNESCO. W naszym liceum wszystkie działania koordynuje pani Marzanna Niedźwiadek.