b_300_300_16777215_00_images_thumbnail_inmfo.jpg

Szanowni Państwo, 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu zostaje wprowadzone nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma Teams). 

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zdalnego nauczania zostaną przekazane przez Wychowawców. 

Arnold Ratajski 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu