b_300_300_16777215_00_images_glosuje_decyduje_image4.jpeg

30 listopada 2021 r. odbył się finał II Wielkopolskiego Konkursu Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje . Patronem merytorycznym konkursu byli:

– Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o/Poznań

– Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat historycznych i współczesnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz znajomości podstawowych aktów prawnych regulujących życie obywateli.

Konkurs miał charakter dwuetapowy . W części pierwszej uczestnicy musieli nagrać krótki film-spot, promujący udział w wyborach, świadome głosowanie oraz wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

W części drugiej uczestnicy rozwiązywali test pisemny a następnie odpowiadali na pytania

dotyczące społecznych i politycznych aspektów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,

W finale konkursu uczestniczyli uczniowie klasy 3d o profilu dziennikarsko – prawnym. Konkurs okazał się ich wielkim sukcesem . Zajęli oni następujące miejsca:

I miejsce - Amon Ziemnicki,

II miejsce - Amelia Ślachetka,

III miejsce - Natalia Lorek.

Opiekunem uczniów była Renata Skowronek.

image0

image2

image3