ÓSMOKLASISTO!!

do 14 lipca 2021 r.

należy dostarczyć do sekretariatu szkoły

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

22 lipa 2021 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadości 

listy andydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych

 


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RAWICZU

Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ!

  1. PROFILE KSZTAŁCENIA:
  2. DYREKTOR SZKOŁY ZAPRASZA
  3. WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE
  4. KRYTERIA REKRUTACJI
  5. TERMINARZ REKRUTACJI
  6. REGULAMIN REKRUTACJI

FILMIK PROMUJĄCY

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DORADZTWO ZAWODOWE

PEDAGOG SZKOLNY