LOGOTYPY druk kolorowy
Nazwa projektu:
"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 1

Cel główny projektu: 

 • Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w szkołach powiatu rawickiego.

Opis projektu:

 • Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Finansowanie projektu:

 • Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2488/2020 zawartej 28.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Rawickim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

 

Całkowita wartość projektu: 79.988,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 79.988,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Powiat Rawicki): 0,00 zł.

 

Harmonogram realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020 r.
 • Zakończenie realizacji projektu: październik 2020 r.

 

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

 • Wskaźniki produktu:
  liczba zakupionych laptopów - 50 szt. (wraz z oprogramowaniem oraz gwarancją)

Wskaźniki rezultatu:
liczba wspartych szkół - 4

 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu,
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, 
 • Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie.