Spotkania z rodzicami

 7 września 2021 r. – klasy pierwsze

21 września 2021 r. – klasy trzecie

28 września 2021 r. – klasy drugie

Spotkania z dyrekcją szkoły

Klasy pierwsze – 7 września 2021 r.

Klasy trzecie – 21 września 2021 r.

Spotkania z rodzicami

Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami

16 listopada 2021 r.

Spotkania z rodzicami

Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami

8 lutego 2022 r.

Spotkania z rodzicami

Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami

22 marca 2022 r.

Spotkania z rodzicami

Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami

17 maja 2022 r.