Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oddział przygotowania wojskowego - I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

Kształcenie w oddziale przygotowania wojskowego


Test sprawności fizycznej


Regulamin testu sprawności fizycznej


Zgoda na udział w teście sprawności fizycznej