Klasa

Profile nauczania

Wychowawca

I AP

Matematyczno- fizyczny

mgr Danuta Żyto
I BP Biologiczno-chemiczny mgr Izabela Komisarska
I CP Humanistyczny / Dziennikarsko-prawny mgr Anna Noga
I EP Matematyczny mgr Andrzej Lisek
I FP Językowy mgr Ewa Eliasz
I KP Mundurowy mgr radosław Grobelski

II AP

Matematyczno- fizyczny

mgr Marta Maćkowiak

II BP

Biologiczno-chemiczny

mgr Dariusz Flasza

II CP

Humanistyczny

mgr Natasza Kopczyńska-Flasza

II EP

Matematyczny

mgr Edyta Juszkowska

II FP

Językowy

mgr Kazimiera Wawrzyniak -Balcer

II KP

Mundurowy

mgr Błażej Kasprzak

II A

Matematyczny

mgr Tomasz Maruwka

II B

Biologiczny

mgr Kinga Popiel

II C

Humanistyczny/Ogólny

mgr Marlena Staśkiewicz

II D

Dziennikarsko-prawny

mgr Renata Skowronek

II K

Mundurowy

mgr Joanna Kaczmarek

III A

Matematyczny

mgr Dagmara Węgielnik

III B

Biologiczny

mgr Justyna Malepsza - Węcłaś

III C

Humanistyczny/ Ogólny

mgr Danuta Żurkowska

III D

Dziennikarsko - prawny

mgr Katarzyna Szurek-Mika

III K

Mundurowy

mgr Monika Waloszek - Gąsior