koniugacja225 czerwca 2021r, w dniu zakończenia roku szkolnego, odbyła się wyjątkowa uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy i nadania szkolnej auli imienia „Ruchu Artystycznego Koniugacja”.

W ceremonii udział wzięli przedstawiciele Koniugacji - grupy artystycznej działającej od 1977 r. przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, wraz z jej założycielami – wieloletnim Profesorem Liceum Marianem Przybyłem i Panem Henrykiem Pawłowskim. Wśród zaproszonych gości był: Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, Adam Sperzyński – Starosta Rawicki, Jakub Moryson – Wicestarosta, członkowie Zarządu, dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców. 

W swym przemówieniu dyrektor szkoły, Łucja Dera, podkreśliła zasługi Pana Profesora Mariana Przybyła, przypominając, że to właśnie w murach Liceum, 44 lata temu Profesor Marian Przybył -  wspaniały pedagog, polonista i  kompozytor dostrzegł talent ówczesnych licealistów i zainspirował ich do twórczego działania.

Podczas uroczystości Pan Marian Przybył  otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  którą wraz z gratulacjami wręczył poseł Jan Dziedziczak. Odznakę przyznaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W dalszej części uroczystości Pan Tomasz Karmiński, prezes Stowarzyszenia „Ruch Artystyczny Koniugacja” przypomniał historię Koniugacji, przytaczając wiele wspomnień i anegdot. W sentymentalno - melancholijny nastrój poezji śpiewanej wprowadzili przedstawiciele grupy artystycznej „Koniugacja”,  którzy zaśpiewali kilka utworów. Ponadto zaprezentowane zostały dwa teledyski nakręcone w Karkonoszach: „Jeźdźcy” z tekstem Romana Kala oraz „Przypominam” do wiersza Bolesława Leśmiana. Do obu utworów muzykę skomponował Profesor Marian Przybył.

Uroczystość nadania licealnej auli imienia „Ruchu Artystycznego Koniugacja” wieńczy obchody Jubileuszu 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.

Zespół redakcyjny I LO w Rawiczu

 Fotorelacja: W. Jędrzejczak -"Życie Rawicza"

konigacja3koniugacja 1koniugacja4koniugacja5koniugacja9koniugacja6koniugacja7koniugacja820210625 144848 1