Świadectwa maturalne będzie mozna odbierać 5 lipca 2021r. od godziny 12:00 w sali nr 4.

                                                                                                                          wicedyrktor szkoły

                                                                                                                          Elżbieta Jagodzińska