1lorawicz zakonczenie roku szkolnego 825 czerwca w sali sportowej I LO odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, w 3 odsłonach. Pomimo panującej pandemii, przy tej okazji dokonano podsumowania wielu  osiągnięć i działań młodzieży i nauczycieli. 88 uczniów otrzymało promocję do kolejnej klasy z wyróżnieniem, 10 uczniów otrzymało dyplomy za 100% frekwencję, które wręczyli dyrektor szkoły Łucja Dera i wychowawcy klas. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali bony upominkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach. Wśród licealistów po gimnazjum najwyższą średnią ocen otrzymała Daria Jankowska z klasy 2B – 5,78, a po szkole podstawowej Julia Sobkowiak z klasy 1EP – 5,60. Daria i Julia są kandydatkami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości o 9:30 wziął udział także Starosta Rawicki - Adam Sperzyński. 

                                                                     
W związku z faktem, że ostatniego sierpnia kończy się kadencja dyrektora, Pani Dyrektor Łucja Dera wraz z najbliższymi współpracownikami Panią Wicedyrektor Elżbietą Jagodzińską i Panem Wicedyrektorem Jackiem Niemczynowskim, podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego, skierowała do wszystkich uczniów szkoły słowa podziękowania, za to, że przyszło jej pracować z tak wspaniałymi młodymi ludźmi, że mogła obserwować jak dorastają, jak kształtuje się Ich system wartości, jak rodzą się przyszłe elity, bo to właśnie uczniowie Liceum, najlepsi z najlepszych do nich pretendują.

Podczas zebrania Rady Pedagogicznej Dyrektor Łucja Dera złożyła podziękowania, swoim najbliższym współpracownikom, Panu Wicedyrektorowi Jackowi Niemczynowskiemu oraz Pani Wicedyrektor Elżbiecie Jagodzińskiej. Następnie Dyrektor Łucja Dera podziękowała wszystkim Nauczycielom za 10 lat wspólnej pracy i współpracy, stwierdzając, że kierowanie liceum, szkołą z tak wspaniałymi tradycjami oraz praca z Kadrą Liceum była przede wszystkim dla niej wyróżnieniem i zaszczytem. Pani Dyrektor podziękowała za to, że udało się wspólnie, szczególnie w tych trudnych czasach, osiągnąć pewien poziom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Podziękowała, za obdarzenie zaufaniem, uszanowanie i umożliwienie realizacji jej koncepcji szkoły.

Podczas zebrania Rady Rodziców, Pani Dyrektor Łucja Dera podziękowała Rodzicom za 10- letnią współpracę, za zrozumienie potrzeb szkoły, za ogromne zaangażowanie i pomoc w zarządzaniu szkołą, wspominała także dorobek poprzednich przewodniczących RR, doceniając rolę Rodziców i Nauczycieli w procesie kształcenia i wychowania

                                                                                                                                                             Zespół redakcyjny I LO w Rawiczu

                                                                                                                                                             Fotorelacja: M. Krzyżosiak, J. Niemczynowski

1lorawicz zakonczenie roku szkolnego 1

                                                                                                                     

20210625 084353

20210625 084014

20210625 084113

20210625 084250

 

 

1lorawicz zakonczenie roku szkolnego 15

1lorawicz zakonczenie roku szkolnego 10

1lorawicz zakonczenie roku szkolnego 16

1lorawicz zakonczenie roku szkolnego 17

1lorawicz zakonczenie roku szkolnego 19

20210625 09472220210625 09480920210625 09493620210625 09502020210625 1042211lorawicz zakonczenie roku szkolnego 7