Dnia 02.06.2021r. w ILO im. J. Dąbrowskiego w Rawiczu odbył się szkolny Dzień Sportu, który został połączony z dniem integracji. Na boisku szkolnym zgromadziły się pierwsze i drugie klasy. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego, z opiekunem mgr Marzanną Niedźwiadek, zgodnie z kolejnością, prosili o wystąpienie poszczególne klasy. Przewodniczący danej klasy przedstawił podstawowe informacje dotyczące zespołu klasowego (kto jest wychowawcą, jaki profil, liczba uczniów). Został też rozdany słodki upominek dla każdego ucznia.  Po prezentacji wszystkich klas, nadszedł czas na integrację. Zostały zorganizowane liczne atrakcje na sali sportowej. Niektóre klasy rozegrały mini turnieje gier planszowych. Część klas skorzystała z możliwości wyjścia poza teren szkoły. Odbyły się wyjścia na lody czy na pizzę. Dzień Sportu był miłym akcentem rozpoczynającym długi weekend. Wszystkim ta forma integracji społeczności szkolnej bardzo się podobała.

Zespół redakcyjny I LO.