foto3W dniu 13 maja 2021 roku na lekcji biologii w klasie 1BP i 1EP miało miejsce spotkanie online z wykładowcą Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pan Wojciech Łopusiewicz jest kierownikiem pracowni wysiłku fizycznego w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii UM i poprowadził dla naszych uczniów zajęcia dotyczące przemian metabolicznych, które zachodzą w naszym organizmie podczas różnego rodzaju wysiłku fizycznego (zarówno krótkotrwałego jak i długotrwałego). Dzięki temu uczniowie mogli poznać praktyczne zastosowanie wiedzy, którą zdobyli na lekcjach biologii w klasie I.

Adrianna Nowicka- Czudak – nauczycielka biologii