certyfikacja 3k1W dniu 28.04.2021 r., tuż przed zakończeniem roku szkolnego, przeprowadzone zostały egzaminy wojskowe dla uczniów klasy 3k I LO w Rawiczu. Realizujący program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe uczniowie zostali poddani egzaminowi praktycznemu z zakresu regulaminów, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, szkolenia taktycznego oraz szkolenia topograficznego. 

Prowadzącym egzamin certyfikacyjny był 4 Pułk Przeciwlotniczy 3. Kresowego Dywizjonu stacjonującego w Lesznie. Dowódca dywizjonu ppłk Maciej Binkiewicz przyjął meldunek o gotowości uczniów do egzaminu certyfikującego, a następnie powitał kadetów, życząc wszystkim pozytywnego wyniku egzaminu. Uczniowie zostali podzieleni na dziewięć grup egzaminacyjnych. Po trwającym 5 godzin egzaminie zakończono certyfikację. Każdy z kadetów zakończył egzamin wynikiem pozytywnym. Na zakończenie prowadzący egzamin kpt. Artur Łubianka podsumował wyniki egzaminu oraz pochwalił bardzo dobre przygotowanie kadetów pod względem merytorycznym oraz praktycznym.

 

Radosław Grobelski

Nauczyciel edukacji wojskowej

certyfikacja 3k