IMG 092630 kwietnia, w sali sportowej  I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 klas trzecich. 117 uczniów ukończyło szkołę. Ze względu na panującą pandemię uroczystość pożegnania maturzystów odbyła się w kilku odsłonach, o godz. 8:30 17 wyróżnionych  uczniów rozpoczęło tę uroczystość. 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu wszystkich zebranych, dyrektor szkoły, pani Łucja Dera w swym przemówieniu nawiązała do panującej sytuacji, obchodów 100-Lecia Liceum oraz  życzyła abiturientom powodzenia na egzaminach maturalnych oraz właściwych wyborów w kolejnych etapach życia. Podobnie Wicestarosta Rawicki, pan Jakub Moryson w swym wystąpieniu złożył młodym ludziom gratulacje oraz życzył powodzenia na egzaminach i dalszym życiu, podkreślając, że są oni elitą tej szkoły. W kolejnej części uroczystości uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły wraz z okolicznościowymi upominkami, które ufundowali Rada Rodziców i Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Tradycją liceum jest wręczanie medali LABORES PARIUNT HONORES (trudy przynoszą zaszczyty) najbardziej zasłużonym uczniom. W tym roku otrzymali je: Adam Świerzewski, Mikołaj Zawada, Jakub Sławiński, Jakub Jarosz oraz Przemysław Leciejewski. Następnie  wręczono uczniom Ordery Sagitty za szczególne osiągnięcia sportowe.  W  imieniu klas trzecich Jakub Sławiński przeczytał list otwarty skierowany do dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły, w którym podziękował za trudne 3 lata współpracy oraz podkreślił ważną rolę przyjaciela w życiu człowieka. Na koniec tej części uroczystości przewodnicząca SU Marta Krzyżosiak złożyła życzenia starszym kolegom. W kolejnych godzinach uroczystość zakończenia szkoły miały poszczególne klasy, były to spotkania z wychowawcą oraz przedstawicielem dyrekcji szkoły.

 

                                                                                                                                                                                                Zespół redakcyjny I LO

IMG 0941IMG 0980IMG 0994

IMG 1002IMG 1031IMG 1045IMG 1056IMG 1063IMG 1071IMG 1071IMG 1074IMG 1080IMG 1087IMG 1100IMG 1114IMG 1133IMG 1142IMG 1142IMG 1144IMG 1148IMG 1150IMG 1151

IMG 0927IMG 0928