100

Rok szkolny 2020-2021 dla całej społeczności ILO w Rawiczu był przełomowym, bowiem na ten czas przypada wyjątkowa rocznica- 100-lecie Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. W związku z tym jubileuszowym rokiem zaplanowano szereg wydarzeń mających na celu upamiętnienie tej niezwykłej rocznicy. Plany dotyczyły wielu przedsięwzięć, jednak sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie zmusiła organizatorów obchodów 100-lecia do znacznego ograniczenia uroczystości rocznicowych.

Z kluczowych wydarzeń, na początek, warto wspomnieć o uroczystej Radzie Pedagogicznej związanej z obchodami Jubileuszu 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu . Odbyła się ona 14 października 2020 r. w Dzień  Edukacji Narodowej, w auli I LO w Rawiczu. Stanowiła  podsumowanie szeregu inicjatyw i działań tego niezwykłego jubileuszu. Uroczystości towarzyszyły 2 poczty sztandarowe, aktualny I LO w Rawiczu oraz historyczny – Państwowego Gimnazjum w Rawiczu, wypożyczony z Muzeum Ziemi Rawickiej.

 

Następnie zebrani udali się do auli szkoły, w której odbyło się rocznicowe zebranie  Rady Pedagogicznej. Zainaugurowało je przemówienie Dyrektor szkoły Pani Łucji Dery, która podsumowała działania mające na celu upamiętnienie setnej rocznicy powstania szkoły, podkreśliła również ważne role: dyrektora, nauczyciela, ucznia i rodzica. Nie zabrakło też pięknych życzeń od Starosty Rawickiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Rady Rodziców i  Samorządu Uczniowskiego.

Przedstawiono trzyczęściową prezentację, dzięki której zebrani usłyszeli o barwnej historii szkoły oraz dorobku kadry pedagogicznej, jak i absolwentów ILO.  Podczas uroczystości wręczono wyróżnionym Nagrody Dyrektora oraz stypendia Dyrektora, przyznano także nagrody laureatom konkursu o „Historii Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu”. Następnie zwycięzcy konkursu złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkowymi tablicami.

Ważnym punktem tego wydarzenia było podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną ILO upamiętniającą profesorów, pracowników i uczniów szkoły.  Wyżej wymienionych uczczono następującymi słowami:

„Z okazji Jubileuszu 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu członkowie Rady Pedagogicznej oddają hołd Profesorom i Absolwentom Państwowego Liceum i  Gimnazjum w Rawiczu, którzy zginęli w okresie wojny i okupacji,  oraz nauczycielom, uczniom i pracownikom,  którzy swoją pracą, nauką  i zaangażowaniem tworzyli historię szkoły.”

Na koniec spotkania zaprezentowano barwny i ciekawy dorobek szkolnej grupy artystycznej- Koniugacji.  Zebrani mieli możliwość zapoznać się z przygotowaną wystawą, która dotyczyła szeroko rozumianej historii szkoły.

 ILO RP 14 10 2020 2ILO RP 14 10 2020 3ILO RP 14 10 2020 5ILO RP 14 10 2020 7ILO RP 14 10 2020 8ILO RP 14 10 2020 10ILO RP 14 10 2020 11ILO RP 14 10 2020 15

Uroczysta Rada Pedagogiczna była jednym z kluczowych części obchodów stulecia. Warto jednak wspomnieć o innych, równie interesujących wydarzeniach. Przede wszystkim powstała szeroka baza publikacji internetowych dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i multimedialnej.

Przy udziale i zaangażowaniu wielu osób powstała publikacja pt. „Jubileusz 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu”, w której możemy poczytać o barwnej historii szkoły. Równie interesująca jest publikacja pt. ”Księga Profesorów i Absolwentów Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu”, w niej znajdziemy wykaz kadry nauczycielskiej i wszystkich uczniów, z podziałem na lata i klasy, którzy uczęszczali do ILO w Rawiczu (obie publikacje można zakupić w sekretariacie szkoły). Na stronie szkoły znajdziemy także publikowane wspomnienia absolwentów, jak i galerię zdjęć dotyczącą funkcjonowania szkoły.

ILO RP 14 10 2020 18ILO RP 14 10 2020 19

Znaczna część zaplanowanych  imprez towarzyszących  miała nie tylko multimedialny charakter. Już w lutym 2020 roku odbył się Bal Absolwentów, podczas którego zebrani mieli okazję do powspominania czasu spędzonego w murach ILO. 

BAL ABSOLWENTO LUTY 2020 4BAL ABSOLWENTO LUTY 2020 5BAL ABSOLWENTO LUTY 2020 6BAL ABSOLWENTO LUTY 2020 8

Warto także wspomnieć o przedsięwzięciu 100-drzew na 100-lecie, kiedy to uczczono rocznicę powstania szkoły poprzez posadzenie drzew, które (z lotu ptaka)  tworzą napis ILO. Pod koniec września klasa Ib (biologiczno-chemiczna), z okazji setnej rocznicy istnienia szkoły, posadziła 100 tulipanów na terenie otaczającym ILO. 

100 DRZEW NA 100 LECIE 2100 DRZEW NA 100 LECIE 620190926 10505720190926 10481020190926 10540420190926 105934

Nie zapomniano również o  pozostałych uczniach naszej szkoły. Dla nich bowiem przeprowadzone zostały szczególne lekcje wychowawcze. Podczas nich nauczyciele zapoznali wychowanków z długą historią szkoły i licznymi publikacjami dotyczącymi obchodów 100-lecia.

Zatem rok szkolny 2020-2021 należał do szczególnie istotnych w historii szkoły. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się uczcić tę niezwykłą rocznicę 100-lecia Państwowego Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Mamy nadzieję, że przed nami kolejne lata, podczas których cała społeczność ILO w Rawiczu będzie nadal realizować założenia i zaplanowane cele oraz wzbogacać o nowe lata barwną historię szkoły…

Marta Maćkowiak
nauczycielka j.polskiego