Starosta Rawicki zaprasza absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, do składania wniosków na stypendia ufundowane przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Szczegóły znajdziecie, klikając na poniższy link:

http://powiatrawicki.pl/www/nabor-wnioskow-o-stypendia-wyzszej-szkoly-handlu-i-uslug-w-poznaniu/