MDM2021Marzec to wyjątkowy miesiąc dla matematyki. Wiele ważnych wydarzeń podkreślających znaczenie tej dyscypliny naukowej przypada właśnie w tym miesiącu. 12 marca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Matematyki, 14 marca wraz z Dniem Liczby Pi i urodzinami Alberta Einsteina obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Matematyki, a 30 marca przypadają urodziny wybitnego polskiego matematyka Stefana Banacha. W tym roku, w wyjątkowych okolicznościach zdalnego nauczania, nasza szkoła również postanowiła uczcić Królową Nauk poprzez uczestnictwo w ciekawych wykładach, zdalnych warsztatach , prezentacjach i quizach. 

Na specjalnie przygotowanej, przez Polski Komitet ds.Unesco, platformie młodzież naszej szkoły miała możliwość zapoznania się z ciekawymi materiałami pod wspólnym tytułem „Matematyka dla lepszego świata”. W programie przewidziane były sesje internetowe w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim poświęcone różnym aspektom zastosowań matematyki, m.innymi w systemach sztucznej inteligencji ostrzegających przed katastrofami naturalnymi, w konserwacji dzieł sztuki czy w systemach wyborczych. Młodzież ponadgimnazjalnych klas matematycznych uczestniczyła w wydarzeniach przygotowanych przez Uniwersytet Śląski, gdzie na program całodniowego święta składały się ciekawe i różnorodne wykłady, warsztaty i pokazy zarówno z dziedziny matematyki jak i jej zastosowań w fizyce, chemii czy inżynierii materiałowej. Na zakończenie obchodów uczniowie klasy pierwszej matematyczno-fizycznej wysłuchali wykładu pt. „O podziale kwadratu na kwadraty”, przygotowanego przez WMiI UAM w ramach cyklu „Po indeks z Pitagorasem”. Posiadaną wiedzę uczniowie mogli sprawdzić w specjalnie przygotowanych na to święto quizach.

 

Nauczyciele matematyki

pi2021 1