W  dniu  19  marca    odbył   się  wykład  dr Jakuba Jakubowskiego z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM  pt.  Lęk   jako    narzędzie  sterowania  ludźmi.  Odbył  się  on    dzięki wykorzystaniu  platformy  MS  TEAMS.  Uczestnikami  byli  uczniowie  klas  o   profilu  dziennikarsko  -  prawnym   i  humanistycznym , nad  którymi   patronat  sprawuje  UAM w Poznaniu.  Wykładowca   przedstawił  czynniki,  które  wpływają  na  możliwość  sterowania   ludźmi. Jednym  z  nich  jest  właśnie  lęk.  Przedstawił, jak  ten  aspekt   był  wykorzystywany  przez  ludzkość  od  starożytności .  Skopił  się  również  na tym,  jak  współcześnie  wykorzystuje  to  reklama.  Pokazał  uczniom  przykłady,  kampanie  społeczne  np. dotyczące  bezpieczeństwa  na   drogach, które wykazują takie  uczucia,  aby    zachęcić  widza  do refleksji  i  zmiany   postawy.

Dzięki   wykorzystaniu platformy  MS  TEAMS   uczniowie   nie  tylko   mogli  wysłuchać  wykładu ale  wzięli również  udział w  dyskusji . Wykład miał charakter interaktywny.

R. Skowronek- nauczycielka historii, wosu, j. polskiego oraz elementów prawa i dziennikarstwa