DSC 0492117 uczniów z 5 klas maturalnych I LO w Rawiczu ma możliwość sprawdzenia zakresu poziomu przygotowania do egzaminu maturalnego, uczestnicząc w sesji testu diagnostycznego, zorganizowanego przez CKE, która odbywa się od 3 do 16 marca br. Przystępując do diagnozy, młodzież sprawdza się oraz przygotowuje pod względem organizacyjno- technicznym do egzaminów majowych. Próbne egzaminy są przeprowadzane w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. 

Diagnoza odbywa się z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Zespół redakcyjny I LO w Rawiczu

DSC 0486DSC 0495DSC 0496