DNP19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej, święto państwowe, którego ustanowienie było „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Ustawę o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej 3 lutego 2020 roku podpisał Prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślają pomysłodawcy ustawy przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty, a odkrycia polskich badaczy nieraz wywierały duży wpływ na bieg dziejów całej ludzkości. Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców wymienić można choćby Mikołaja Kopernika, Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha. I Liceum Ogólnokształcące na co dzień dba o popularyzację nauki między innymi poprzez udział w ciekawych wydarzeniach edukacyjnych oraz wykładach popularnonaukowych dla młodzieży. W minionych latach uczniowie klas matematycznych mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej, a nawet Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Czas pandemii przyniósł inne okoliczności, ale też i możliwości, w których młodzież zdalnie mogła być odbiorcą ciekawych wydarzeń.  W grudniu uczniowie z klas matematycznych 2A i 3A wysłuchali zdalnie wykładu o tematyce optymalizacyjnej, z cyklu „Po indeks z Pitagorasem” przygotowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM pt. „Nauka o oszczędzaniu? Informatyka!” w ramach projektu "Matematyka ma MOC! - popularyzacja nauk matematycznych na WMiI UAM w Poznaniu". 19 lutego w ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej uczniowie klas mundurowych 2kp i 3k obejrzeli film dokumentalny pt. „Enigma – sukces polskich matematyków” oraz wysłuchali ciekawej rozmowy w przygotowanym przez Uniwersyteckie Studio Filmowe UAM materiale filmowym pt. „Enigma”, w którym dr Marek Grajek, prof. Jerzy Jaworski i prof. Grzegorz Łukomski tłumaczą działanie maszyn szyfrujących z punktu widzenia matematyki i wskazują na jej zastosowanie w kryptoanalizie. Wśród proponowanych wykładów każdy może znaleźć coś interesującego, poszerzyć swoje wiadomości oraz dostrzec ogrom zasług polskiej nauki jak również przenikanie się i uzupełnianie różnych jej dziedzin.

Monika Waloszek-Gąsior – nauczyciel matematyki

DebataEnigma1Enigma2Festiwal Matematyki Poznan 2019Fetiwal Matematyki Poznan 20191