W ostatnim czasie, dzięki owocnej współpracy Dyrekcji z Radą Rodziców, szkoła wzbogaciła się o nową pomoc dydaktyczną w postaci detektora jakości powietrza.

Urządzenie to w sposób ciągły dokonuje pomiaru stężeń podstawowych czynników zanieczyszczenia powietrza takich jak pył zawieszony PM10 i PM2,5. Wielokolorowy wskaźnik zanieczyszczenia, jasny i wyraźny, pozwala na kontrolę warunków bez wyciągania telefonu czy uruchamiania komputera.

Dodatkowo podawana jest aktualna temperatura powietrza, jego wilgotność względna oraz ciśnienie atmosferyczne.

Dane online z adresu szkoły dostępne są na platformie cyfrowej www.air-fox.pl w celu wdrożenia ogólnokrajowego systemu pomiaru zanieczyszczeń. Analiza danych z detektorów jakości powietrza oraz aktualnie działających stacji GIOŚ (Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) pozwoli na lepszą ocenę aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze lub w konkretnych punktach pomiarowych.

W szkole pomiary urządzenia zostaną wykorzystane do podniesienia jakości kształcenia i zwiększenia atrakcyjności zajęć biologii, chemii i geografii, poprzez odwoływanie się do obserwacji różnych elementów środowiska przyrodniczego.

Ponadto pomiary będzie można wykorzystać na godzinach wychowawczych dotyczących np. świadomości ekologicznej, wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka oraz informatyce, gdzie mogą być wykorzystane pomiary online i bazy danych. Zakup detektora sfinansowała Rada Rodziców przy I LO w Rawiczu, za co społeczność szkoły bardzo dziękuje.

Opracował: Andrzej Lisek – nauczyciel geografii