lieum braz CMYKMiło nam poinformować, że I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu po raz kolejny otrzymało tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY w prestiżowym rankingu najlepszych liceów w Polsce, Perspektywy 2021. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach 25%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 30% oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 45%. Ranking uwzględnia szkoły, w których egzamin dojrzałości w czerwcu 2020 r. zdawało minimum 12 maturzystów ( w I LO w Rawiczu było ich 135) oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ponadto w rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Uzyskana wysoka ocena jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia i osiąganych sukcesów, jest dla nas powodem do radości i dumy, ale również zobowiązaniem do dalszej rzetelnej pracy, do dbałości o wszechstronny rozwój i potrzeby naszych uczniów. 

Zważywszy na panującą od marca, ubiegłego roku pandemię i wprowadzoną naukę zdalną, sukces jest tym bardziej znaczący.

 

Zespół redakcyjny I LO