18 stycznia 2021 r. następuje powrót do szkoły po feriach. Zgodnie z wytycznymi MEiN nauka będzie odbywać się w trybie zdalnym i nadal będziemy pracować na platformie TEAMS.

Elżbieta Jagodzińska

wicedyrektor