DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA, BO NAJWAŻNIEJSZE TO ZAPOBIEGAĆ

Zgodnie z przysięgą Hipokratesa: lepiej zapobiegać niż leczyć w szkole prowadzona jest działalność profilaktyczna.

Działalność profilaktyczna szkoły wynika z planów, które opracowywane są na każdy rok szkolny. Wiele zagadnień w nich zawartych realizowanych jest na godzinach z wychowawcą, inne przybierają formę wewnętrznych projektów edukacyjnych realizowanych w dłuższym okresie. I LO w Rawiczu włączało się również, w ostatnich kilkunastu latach, w projekty zewnętrzne. W latach szkolnych 2006/2007 i 2007/2008 nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Programie dla Młodzieży „Mam haka na raka”.

UDZIAŁ W PROGRAMIE MAM HAKA NA RAKA

UDZIAŁ W PROGRAMIE „MAM HAKA NA RAKA”
LUTY 2013 R.

W 2013 r. szkoła włączyła się do kampanii społecznej „Drugie życie. Transplantacja. Masz dar uzdrawiania”. Objęła ona  również mieszkańców Rawicza i miała na celu upowszechnienie idei przeszczepiania narządów.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY I LO W RAWICZU Z DR N. MED. MACIEJEM GŁYDĄ

SPOTKANIE MŁODZIEŻY I LO W RAWICZU Z DR N. MED. MACIEJEM GŁYDĄ
ORDYNATOREM ODDZIAŁU TRANSPLANTALOGII SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
MARZEC 2013 R.

W tym samym roku realizowany był projekt: „Użyj wyobraźni - odpowiedzialność młodego kierowcy”, który miał na celu uświadomienie młodzieży kwestii odpowiedzialności młodych kierowców za życie i zdrowie swoje i innych uczestników ruchu. W ramach projektu odbyły się  m.in.: warsztaty pierwszej pomocy,  konkurs plastyczny, spotkanie z instruktorem nauki jazdy, który mówił m.in. o skutkach  brawurowej jazdy. Projekt realizowany był we współpracy z Policją. Pełnoletnia młodzież I LO w Rawiczu włącza się w cykliczne akcje krwiodawstwa.

AKCJA KRWIODAWSTWA PAZDZIERNIK 2017R

AKCJA KRWIODAWSTWA
PAŹDZIERNIK 2017 R.

Co roku, w szkole prowadzone są cykliczne działania zapobiegające chorobom HIV i AIDS, w ramach kampanii profilaktycznych, organizowanych przez SANEPID,  można tu wymienić realizację kampanii na temat „Profilaktyka HIV/AIDS”, warsztaty edukacyjne „Nie daj szansy AIDS”, „Żyję bez ryzyka AIDS” czy „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”.  We współpracy z leszczyńskim ośrodkiem MONARU odbywają się zajęcia w zakresie zapobiegania narkotykom i dopalaczom, wśród których można wymienić warsztaty plastyczne pod hasłem „Dopalacze kradną życie”. Młodzież włączając się w różne działania,  weryfikuje swoje umiejętności, a biorąc udział w konkursach, zajmuje czołowe miejsca.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z ARTUREM AMENDĄ

SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z ARTUREM AMENDĄ,
PREZESEM OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA „ARKA NOEGO”,  INSTRUKTOREM TERAPII UZALEŻNIEŃ
LISTOPAD 2016 R.

Zrealizowano również  zadania dotyczące przemocy cyfrowej, w efekcie których przygotowano materiał edukacyjny CYFROWI TUBYLCY, inny projekt zrealizowany w ramach profilaktyki z zakresu cyberprzemocy to: „Jak przeciwdziałać elektronicznej agresji wśród dzieci i młodzieży”.

WARSZTATY EDUKACYJNO PLASTYCZNE

WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE „STOP CYBERPRZEMOCY”
CZERWIEC 2013 R.

W ramach działań profilaktycznych dla społeczności  zorganizowano koncert muzyczny Gabriela Fleszara pt. „Wolności oddać nie umiem”. Ponadto w szkole prowadzone są liczne działania profilaktyczne prozdrowotne, zapobiegające uzależnieniom. 

W liceum od lat działa Szkolne Koło Wolontariatu ELLADA, którego opiekunem jest Pani Joanna Bukowska, a od 2016r. w tych działaniach wspiera ją Pani Marlena Staśkiewicz.  Uczniowie uczestniczą w wielu akacjach i projektach, cyklicznie pomagają w świątecznej zbiórce żywności. Przez kilka lat prowadzili zajęcia dla dzieci w ramach współpracy z Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Rawiczu, realizując projekt „W przyjaznym kręgu”. W roku szkolnym 2014/2015 wolontariuszki z liceum w Rawiczu przeprowadziły akcję „Ołówek dla Afryki”. W roku szkolnym 2015/2016 członkowie ELLADY zostali zaproszeni przez Lokalne Centrum Wolontariatu na galę wolontariatu, podczas której otrzymali dyplomy uznania.  W roku szkolnym 2016/2017 licealiści przeprowadzili akcję promocyjną koła wolontariatu ELLADA, przygotowali okolicznościową  wystawę oraz opracowali  treści do filmiku „To mnie kręci”. Wolontariusze dołączyli także do akcji bożonarodzeniowej „Szlachetna paczka”.

Uczniowie wraz z pedagogiem szkolnym aktualizują kącik profilaktyczny, w którym można odnaleźć aktualne telefony interwencyjne i kontaktowe do specjalistów, poradni, ulotki, broszury.

Wszystkie te działania są bardzo istotne. Dzięki nim młodzież zyskuje świadomość, iż ważna jest wiedza na temat zagrożeń współczesnego świata, jak i szeroko rozumiana empatia w stosunku do drugiego człowieka.

Opracowała:
Elżbieta Jagodzińska
Wicedyrektor