Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzice!

1 września 2020 r. wracamy do nauczania tradycyjnego.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia procedur tradycyjnego funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii, pamiętając o przestrzeganiu wytycznych MEN, MZ i GIS.

Procedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2020r. są w trakcie opracowywania  i będziemy o nich na bieżąco informować nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców.

Łucja Dera
Dyrektor szkoły

 

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

Informacja dla rodziców
Informacja dla uczniów