DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI:

  • KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA
  • KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
  • KLASA MATEMATYCZNA
  • KLASA JĘZYKOWA